درباره ما

درباره دنیای موزیک :

دنیای موزیک در تاریخ ۶ خرداد ۱۳۹۸ فعالیت خود را شروع کرد

هدف کلی سایت:

ترویج هنر موسیقی ایرانی به تمامی کشورها و کمک به پیشرفت موسیقی جوانان ایرانی و ارائه بهترین خدمات به هموطنان.